Đã bán 4 sản phẩm
Đã bán 6 sản phẩm
Đã bán 10 sản phẩm
Đã bán 2 sản phẩm
Đã bán 5 sản phẩm
Đã bán 10 sản phẩm
Đã bán 10 sản phẩm
Đã bán 1 sản phẩm

Linh kiện máy tính

CPU Intel Core I5 11400F LGA1200

Đã bán 3 sản phẩm
Đã bán 6 sản phẩm
Đã bán 9 sản phẩm
Đã bán 3 sản phẩm